جهت انجام مشاوره تخصصی پزشکی در خصوص بیماریهی داخلی غدد /دیابت /فشارخون/ گوارش و کبد /کلیه/ روماتیسم/ ریه  میتوانید

با تلفنهای زیر تماس حاصل نمائید .

77947495 (مطب) 

۰۹۳۲۹۱۴۵۶۱۶ (همراه)

                                با تشکر                  دکتر باهوش