آیا ممڪن است مبتلا به هیپوگلیسمی باشید ،بی آنڪه خود بدانید؟

✅آیا ممڪن است مبتلا به هیپوگلیسمی باشید ،بی آنڪه خود بدانید؟

❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️

✅بله. ممڪن است. اگر دیابت داشته باشید و انسولین مصرف ڪنید ،احتمال دارد ڪه قند خون شما ڪاهش یابد ،به خصوص در ساعت های شب زمانی ڪه شما خواب هستید .حتی اگر در زمان بیداری گلوڪز خون را آزموده وبالا باشد باز هم ڪاملا احتمال دارد در طول شب مبتلا به هیپوگلیسمی شوید .

??اگر اغلب هنگام بیدار شدن احساس خستگی ڪنید یا اینڪه سردرد داشته باشید و یا این ڪه لباستان از عرق خیس باشد .این ها می توانند علایم این باشند ڪه شما در طول شب افت گلوڪز خون داشته اید

??هم چنین در زمان خستگی یا اشفتگی احتمال افت سطح گلوڪز خون دارید و متوجه نمیشوید و این امر ڪاملا عادی است .گاهی اوقات یڪی از اعضای خانواده یا دوست نزدیڪ قبل از شما متوجه این امر میشود .در این صورت بهتر است چڪ ڪنید ،حتی اگر احساس بدی ندارید.

❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️

┅─═ঊڪانال پزشڪی دڪتر باهوشঊঈ═─┅

?? https://telegram.me/dr_bahoosh_clinic

/ 0 نظر / 31 بازدید