گروه تخصصی پزشکی درمانگران

مرکز تخصصی درمان بیماریهای داخلی غدد ومتابولیسم تیرویید و دیابت تلفن پاسداران 02126703044نارمک02177975861

آبان 96
5 پست
مهر 96
1 پست
شهریور 96
2 پست
شهریور 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
مهر 92
2 پست
آبان 90
1 پست
آبان 87
2 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
شهریور 86
2 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
8 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
4 پست
دیابت
2 پست
موی_سفید
2 پست
خال
1 پست
لیزر_خال
1 پست
ویتامین_d
1 پست
vitamin_d
1 پست
diabet
1 پست
حجامت
1 پست
پاسداران
1 پست
دکتر_غدد
2 پست